Prezime, očevo ime, ime ILIN SVETOZAR MILORAD
Godina rođenja 130913
Narodnost Srbin
Opština ZRENJANIN
Srez ZRENJANIN
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 121149
Datum puštanja 011049
Organ UDB-a NR Srbije
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna