Prezime, očevo ime, ime ILJAZI LIMON LIMON
Godina rođenja
Narodnost
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja
Datum puštanja
Organ
Predat
Visina kazne (mesec)
Vrsta kazne