Prezime, očevo ime, ime IVANČIĆ IVANA IVAN
Godina rođenja 280126
Narodnost Hrvat
Opština BUZET
Srez PULA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 140549
Datum puštanja 100751
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna