Prezime, očevo ime, ime IVANJOŠ ANDRIJA ŠANDOR
Godina rođenja 070998
Narodnost Hrvat
Opština STARA MORAVICA
Srez SUBOTICA
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 030349
Datum puštanja 291156
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 13 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna