Prezime, očevo ime, ime IVANOSKI PETKA NIKOLA
Godina rođenja 100518
Narodnost Makedonac
Opština KRIVA PALANKA
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 080749
Datum puštanja 080653
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna