Prezime, očevo ime, ime IVANOVSKI JOVČE ANĐELE
Godina rođenja 151119
Narodnost Makedonac
Opština KIČEVO
Srez OHRID
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 291051
Datum puštanja 291156
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna