Prezime, očevo ime, ime IVANOVSKI DOCE VLADO
Godina rođenja 150699
Narodnost Makedonac
Opština KUMANOVO
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 030451
Datum puštanja 080653
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna