Prezime, očevo ime, ime BABIĆ LAZARA GOJKO
Godina rođenja 050831
Narodnost Srbin
Opština NOVI SAD
Srez NOVI SAD
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 050551
Datum puštanja 080653
Organ UDB-a NR Srbije
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna