Prezime, očevo ime, ime JAČMENOVIĆ STOJANA JOVAN
Godina rođenja 80221
Narodnost Crnogorac
Opština PLJEVLJA
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 130950
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 20 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna