Prezime, očevo ime, ime JADRO JOSIPA BRUNO
Godina rođenja 17
Narodnost Hrvat
Opština PULA
Srez PULA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 230649
Datum puštanja 11049
Organ UDB-a NR Srbije
Predat
Visina kazne 10 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna