Prezime, očevo ime, ime JAGODIĆ ĐURE PAJO
Godina rođenja 150723
Narodnost Srbin
Opština SLAVONSKA POŽEGA
Srez SLAVONSKA POŽEGA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 160749
Datum puštanja 160753
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna