Prezime, očevo ime, ime JAGODIĆ MILORADA MILA
Godina rođenja 290928
Narodnost Srbin
Opština UŽICE
Srez UŽICE
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 280449
Datum puštanja 291149
Organ UDB-a FNRJ
Predat
Visina kazne 8 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna