Prezime, očevo ime, ime JAGODIĆ MILIVOJA MIODRAG
Godina rođenja 140725
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 180449
Datum puštanja 31253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna