Prezime, očevo ime, ime JAJIĆ MILOVANA DANE
Godina rođenja 81027
Narodnost Srbin
Opština SLUNJ
Srez KARLOVAC
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 40951
Datum puštanja 180552
Organ KOS JNA
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Lice umrlo na izdržavanju kazne