Prezime, očevo ime, ime JAJIĆ SAVE RADOSAV
Godina rođenja 301028
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 21051
Datum puštanja 11254
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna