Prezime, očevo ime, ime JAJIĆ VIDA RUDOLF
Godina rođenja 190221
Narodnost Hrvat
Opština VRBOVEC
Srez KRIŽEVCI
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 181150
Datum puštanja 100353
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna