Prezime, očevo ime, ime JAKELIĆ ILIJE BOŠKO
Godina rođenja 110326
Narodnost Hrvat
Opština SINJ
Srez SPLIT
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 70251
Datum puštanja 240353
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna