Prezime, očevo ime, ime JAKIĆ PETRA TANASIJE
Godina rođenja 250723
Narodnost Crnogorac
Opština BERANE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 280351
Datum puštanja 280355
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 60 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna