Prezime, očevo ime, ime JAKOV SLAVKA DESANČIĆ
Godina rođenja 25
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 20849
Datum puštanja 250950
Organ UDB-a NR Srbije
Predat
Visina kazne 15 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna