Prezime, očevo ime, ime JAKOVČIĆ JOSIPA BOŽO
Godina rođenja 241224
Narodnost Hrvat
Opština POREČ
Srez PULA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 80849
Datum puštanja 250254
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 39 (mesec)
Vrsta kazne