Prezime, očevo ime, ime JAKOVČIĆ MATIJE MATIJA
Godina rođenja 110234
Narodnost Hrvat
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 80855
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 30 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna