Prezime, očevo ime, ime JAKOVLJEVIĆ KARLA MIRKO
Godina rođenja 230119
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 280251
Datum puštanja 110551
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Lice umrlo na izdržavanju kazne