Prezime, očevo ime, ime BABIĆ MILE ILIJA
Godina rođenja 151120
Narodnost Srbin
Opština BEROVO
Srez ŠTIP
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja
Datum puštanja 130551
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 15 (mesec)
Vrsta kazne Lice umrlo na izdržavanju kazne