Prezime, očevo ime, ime JAKŠIĆ NIKOLE GRUBAN
Godina rođenja 151222
Narodnost Crnogorac
Opština MOJKOVAC
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 231250
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 10 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna