Prezime, očevo ime, ime JAKŠIĆ TRIVUNA VICA
Godina rođenja 200817
Narodnost Srbin
Opština BOSANSKI PETROVAC
Srez BIHAĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 131251
Datum puštanja 161052
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 10 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna