Prezime, očevo ime, ime JALIMAM EDHEMA SALIH
Godina rođenja 15010
Narodnost Srbin
Opština ZENICA
Srez ZENICA
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 10649
Datum puštanja 280752
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 30 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna