Prezime, očevo ime, ime ABLAKOVIĆ SULEJMAN MEHMED
Godina rođenja 121224
Narodnost Srbin
Opština SARAJEVO CENTAR
Srez SARAJEVO
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 21149
Datum puštanja 281251
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna