Prezime, očevo ime, ime JANAKIJEV GEORGIJA SERGEJ
Godina rođenja 110710
Narodnost Bugarin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 151048
Datum puštanja 10654
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat
Visina kazne 10 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna