Prezime, očevo ime, ime JANĆETIĆ PAVE STJEPAN
Godina rođenja 200899
Narodnost Hrvat
Opština VELIKA GORICA
Srez ZAGREB
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 10351
Datum puštanja 91252
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna