Prezime, očevo ime, ime JANELLE JOSIPA MODIKA
Godina rođenja 291223
Narodnost Mađar
Opština BEČEJ
Srez NOVI SAD
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 51049
Datum puštanja 152
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna