Prezime, očevo ime, ime JANIĆIJEVIĆ J JELISAVETA
Godina rođenja 190321
Narodnost Srbin
Opština PARAĆIN
Srez JAGODINA
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 250752
Datum puštanja 60254
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna