Prezime, očevo ime, ime JARDOŠ IVAN BRUNO
Godina rođenja 10928
Narodnost Hrvat
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 160250
Datum puštanja 160254
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna