Prezime, očevo ime, ime JEFTIĆ VOJIMIRA VLADIMIR
Godina rođenja 60530
Narodnost Srbin
Opština REKOVAC
Srez JAGODINA
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 270349
Datum puštanja 221251
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 84 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna