Prezime, očevo ime, ime JEKIĆ DAMJANA ALEKSANDAR
Godina rođenja 240424
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 30249
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna