Prezime, očevo ime, ime JEKIĆ VUKOMANA RADOSLAV
Godina rođenja 300326
Narodnost Srbin
Opština KRAGUJEVAC
Srez KRAGUJEVAC
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 61049
Datum puštanja 100352
Organ UDB-a NR Srbije
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna