Prezime, očevo ime, ime JELAŠKA JOSIPA VICKO
Godina rođenja 10887
Narodnost Hrvat
Opština SPLIT
Srez SPLIT
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 130650
Datum puštanja 101153
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna