Prezime, očevo ime, ime JELAŠKA ANTE VELJKO
Godina rođenja 310122
Narodnost Hrvat
Opština SPLIT
Srez SPLIT
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 230549
Datum puštanja 291149
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 16 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna