Prezime, očevo ime, ime JELAŠ IVANA MIRKO
Godina rođenja 61121
Narodnost Hrvat
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 120654
Datum puštanja 291155
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna