Prezime, očevo ime, ime JELAŠ IVANA TOMO
Godina rođenja 211210
Narodnost Hrvat
Opština MAKARSKA
Srez MAKARSKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 90151
Datum puštanja 2230453
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna