Prezime, očevo ime, ime JELIĆ ILIJE BOĆO
Godina rođenja 90802
Narodnost Srbin
Opština GOSPIĆ
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 250451
Datum puštanja 100751
Organ UDB-a NR Srbije
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Lice umrlo na izdržavanju kazne