Prezime, očevo ime, ime JEREMIC DIMITRIJE TOMO
Godina rođenja 61018
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 141050
Datum puštanja 170352
Organ UDB-a NR Srbije
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna