Prezime, očevo ime, ime JEREMINA IVANA MARIJA
Godina rođenja 40223
Narodnost Rus
Opština KRIŽEVCI
Srez KRIŽEVCI
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 271151
Datum puštanja 60454
Organ UDB-a FNRJ
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna