Prezime, očevo ime, ime JOCOVIĆ MILUTIN MILORAD
Godina rođenja 191220
Narodnost Crnogorac
Opština BAČ
Srez NOVI SAD
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 231049
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 17 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna