Prezime, očevo ime, ime JOKIĆ PETRA TRIVA
Godina rođenja 150224
Narodnost Srbin
Opština KLJUČ
Srez PRIJEDOR
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 30351
Datum puštanja 30356
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 115 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna