Prezime, očevo ime, ime JOVANOVIĆ ALEKSANDARA MILOŠ
Godina rođenja 81225
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 10154
Datum puštanja 291156
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna