Prezime, očevo ime, ime BAČANOVIĆ MILIVOJA SELIMIR
Godina rođenja 251219
Narodnost Srbin
Opština VINKOVCI
Srez VINKOVCI
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 020252
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna