Prezime, očevo ime, ime JOVANOVIĆ MIJATA MIHAJLO
Godina rođenja 070821
Narodnost Srbin
Opština PERUŠIĆ
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 220554
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna