Prezime, očevo ime, ime JOVIĆ JEZDIMIRA VIDOSAV
Godina rođenja 21
Narodnost Srbin
Opština IMOTSKI
Srez MAKARSKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 110949
Datum puštanja 020851
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna