Prezime, očevo ime, ime JOVIČIĆ PERA ALEKSANDAR
Godina rođenja 13
Narodnost Srbin
Opština KRUŠEVAC
Srez KRUŠEVAC
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 210349
Datum puštanja 280751
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna