Prezime, očevo ime, ime JOVOVIĆ RODIĆA BOGDAN
Godina rođenja 070113
Narodnost Crnogorac
Opština BERANE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 171049
Datum puštanja 050655
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 11 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna